Nabór 2017 - Ważne terminy! ;)

Zgodnie z Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 18/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, prezentujemy plan przeprowadzenia naboru do naszej szkoły.

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 15.05.2017r. do 26.05.2017 r. do godz.15.00;
2) składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23.06.2017r. do 27.06.2017 r. do godz.15.00;
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 29.06.2017r. o godz.12.00;
4) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 06.07.2017r. do godz. 15.00;
5) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 07.07.2017r. godz.12.00.

źródło: Ewa Malitka   

Opublikowano: (2017-04-20 19:54:09)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2018 e-Partner.pl