WAŻNE DATY !!!

Absolwencie gimnazjum lub szkoły podstawowej zachęcamy Cię do zapoznania się ważnymi datami Naboru 2019!!!

TERMINY REKRUTACJI 2019
(zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 7/2019, z dn. 31.01.2019r.)

Od 13.05.2019r. do 17.06.2019r. do godz. 15:00
- złożenie wniosku o przyjecie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 21.06.2019r. do 25.06.2019r. do godz. 15:00
- przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
*kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
*kopię zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym lub ósmoklasisty
*dyplomy

04.07.2019r. godz. 12:00
-ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do III LO

Do 11.07.2019r. do godz. 15:00
- potwierdzenie przez rodzica kandydat woli podjęcia nauki w III LO
- złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
- złożenie oryginału zaświadczenia o wynikach gimnazjalnych lub wynikach ósmoklasisty

12.07.2019r. godz. 12:00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

02.09.2019r.
- testy językowe decydujące o przydziale do grup

Źródło: Ewa Malitka   

Opublikowano: (2019-05-06 17:06:56)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2020 e-Partner.pl