Terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022.

TERMINY REKRUTACJI

Na podstawie § 11B ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. poz. 493 z późn. zm.)
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzonych przez szkołę podstawową
za zgodność z oryginałem od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021r.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka/podopiecznego do III LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15:00


Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III LO 2 sierpnia 2021 r. do godz.14:00

Źródło: Sekretariat   

Opublikowano: (2021-04-07 18:42:49)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2023 e-Partner.pl