TERMINY REKRUTACJI

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym


Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 15 maja do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00


Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
17 lipca 2023r. godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia dziecka/podopiecznego do III LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 17 lipca do 20 lipca 2023 r. do godz.15:00


Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III LO
21 lipca 2023 r. do godz.14:00

Źródło: Sekretariat.   

Opublikowano: (2023-03-22 21:25:07)   


Dla prasy | Reklama | Współpraca | Napisz do nas      Copyright © 2002-2024